Viktiga aviseringar

INFO TILL DIG SOM BYTT TILL NYA TV BOXEN

Info till dig som har bytt till den nya TV boxen

Har upplevt tre problem med den nya TV boxen:

  1. Fel tid nere till höger
  2. Programinfo saknas
  3. Blir korta svara avbrott

1.

Tiden (längst ner till höger) är en timme före vilket ställer till problem vid tex inspelningar.

Gör så här:

Tryck på meny knappen (PVR) på fjärrkontrollen till TV-boxen

Gå sedan till verktygslådan (Konfiguration) längst bort till höger.

Gå ner till tidsinställningar och tryck OK.

Därefter väljer du tidzon slår över till manuell

Gå ner ett hopp och tryck OK på välj tidzon.

Välj sedan Europa i listan som kommer upp och tryck OK.

Avslutningsvis väljer ni Stockholm och trycker OK, efter detta ska rätt tid visas nere i högra

hörnet på TV:n.

2.

Ställ dig på SVT1 och tryck knapp EPG och sedan knappen BACK

Nu skall program info finnas på kanalen

Om det inte kommer upp på alla kanaler bryt strömmen på TV boxen och starta upp den igen.

Nu skall program info finnas på alla kanaler

Fungerar åtgärderna under punkt 1 och 2 så ring Sappa 077-4774744

3.

Det kommer korta svarta avbrott i programmet (kommer tillbaka inom några sekunder av sig själv)

Notera dag och tid och gör en felanmälan till Sappa 077-4444744

Hälsningar

Sappa kund support

Åtgärder och uppföljning angående TV problem under vintern 2018-2019

Efter Sappa/Netatonce åtgärd i slutet av mars försvann flertalet fel på tv bild överföringen.

Hos de som det fortsatte med problem har utrustning bytts ut och Netatonce har varit i kontakt med var och en av dessa.

Sedan några veckor tillbaka så har Sappa, Netatonce inte några ärenden på några oklarheter med TV.

Som en sista åtgärd skall vi ha ett avstämningsmöte den 17/5

Är det trots det någon som har problem med TV-BILDEN så skall detta omgående anmälas till Sappa 0774 – 444 744 för åtgärd.

Finns det inga ärenden hos Sappa den 17/5 så stänger vi frågan

Tämta Fiber 20190505

Vid uppstarten av nätet tecknade Tämta Fiberförening ett s.k. SLA-avtal (service Level Agreement) för att säkerställa åtgärder vid ev. driftavbrott.

Med vår Kommunikations operatör NetAtOnce har vi ett SLA enligt Bilaga 3_SLA_201302 och det är ett avtal som vi har tecknat för hela avtalsperioden. Denna avgift mot svarar 20 kr/månad och anslutning. Avtalet innebär kortfattat åtgärder på aktiv nod utrustning och inte på enskild fastighet. Kontakt med NetAtOnce sker av styrelsen utsedda personer.

Sedan har vi serviceavtal med Eltel Networks angående det passiva nätet ( den nedgrävda fibern, skåp mm) med åtgärder inom vissa timmar beroende på åtgärd. Akut åtgärd, tex avgrävd stamledning kan begäras 365/7/24 medan mindre åtgärder dagtid vardagar. Kontakt med Eltel sker av styrelsen utsedda personer.

Minska risken för skador pga åska

Tämta 2015-05-31

Ett tips är att koppla bort inkommande telefonledning (kopparledningen) för att förhindra att överspänningar tar sig in den vägen. Detta förutsätter givetvis att du inte längre nyttjar telefonledningen till några andra tjänster. Extra viktigt då du använder befintliga teleuttag för att nå fler telefoner i huset.
Det finns också grenuttag med överspänningsskydd att köpa i de flesta elektronikaffärer. Dit kan man koppla känslig utrustning såsom router, tv-box och dator och minskar på så sätt risken för skador.

Det enda helt säkra metoden är dock – dra ut alla strömkablar ( till modemet, TV.boxen, datorn, skrivaren osv )

ÅSKA

I veckan var det åska som slog ut flera gamla modem dagen innan vårt nät kom upp

Tänk på att din nya MEDIABOX också är känslig för åska så för att vara säker skall ELSLADDEN dras ur vid åskrisk.

Däremot är det aldrig risk att det kommer in via fibern på det sätt som det var förut med den gamla kopparledningen i telefonlinan.

Information om säkerhet av fiberkabeln utanför huset

Det är viktigt att du  ser över hur fiberanslutningen ser på utsidan av huset. Den måste skyddas med en stålskena eller motsvarande.

Vidare skall du fästa upp det gröna markeringsbandet på stålskenan eller väggen så den är åtkomligt om en mätning behöver göras.

Klicka på länk:

skydds ansvisningar

Montering av mediaboxen

Här är en beskrivning hur man själv monterar och kopplar in mediaboxen.

Du kommer att få en fiber patch kabel av oss vid ett möte i bygdegården den 11/1 mellan 16.00 och 18.00

Här får du också en TV-box om du beställt basutbudet för TV och kan också få råd om hur du installerar patchkabeln.

Följande länkar visar hur du installerar MEN du skall inte dra fiber patch kabel på samma sätt då vår kabel är tjockare.

Här kommer en bild på hur du drar kabeln inne i mediaboxen (lägger den som en ring inne i boxen)

Se vidare på instruktionen har du fäster kabeln med ett plastlås och hur du fäster boxen på väggen

klicka på länk:

inkoppling

klicka på länk:

fg500-fiberinst

Om du har problem ta med boxen till bygdegården den 11/1 kl 16.00 – 18.00 där vi hjälper till

…………………………………………………………………………….

 Instruktion grävning egen tomt

Här följer viktig information om din roll som fastighetsägare när det nu är dags att börja gräva fiber fram till dig.
Vi kommer löpande på denna flik lägga ut information som du behöver ta del av och när vi närmar oss din fastighet.

Dags att börja gräva och lägga slang på egen tomtmark samt håltagning i fastighet.

Från avtalad överlämningspunkt vid tomtgräns ansvarar du för grävning och nedläggning av slang och markeringsband. Vi tillhandahåller slang och markeringsband men du gör jobbet.

Läs information genom att klicka på nedan länk.

Egen grävning

I dokument i nedan länk skall vi försöka att ge er en bild om vad som händer när fiberkablarna är på plats.

Under våren skall det ske en upphandling av en så kallad ”Kommunikationsoperatör” (KO), vilket är det företag som kommer att se till att det blir ljus i våra fiberkablar och kommer att driva vår anläggning. När detta görs så kommer vi se till att få igenom ett avtal som så många som möjligt i föreningen kommer att känna sig nöjda med. Vi kommer att gå på linjen med att alla skall ha stor frihet i sitt val om hur vill använda sig av vårt fibernät i både programutbud och tidsperiod. Detta kan betyda att man enbart har grundavgift en del av året och fullt utbud under tex. sommaren.

Läs mer genom att klicka på denna länk.

Kommunikationsoperatör info

I dokument i nedan länk följer riktlinjer för schakt och håltagning i vägg för att få in fibern i huset. Vår projektör har sammanställt riktlinjer som det är viktigt att du har läst innan du påbörjar ditt arbete i projektet.

Läs mer genom att klicka på denna länk.

riktlinjer schakt Rala

Information om hur håltagning i vägg och installation av kabelrör

För Er med svart 16/12 slang fram till huset:

Den svarta 16/12 ” slangen som kommer i backen skall sluta en bit upp på husgrunden inkl. mätbandet.

Därefter skall det vara ett mellanrum (5-10 cm) till nästa slang som sedan går in i hålet i väggen.

Eltel blåser fiber från skåpet till den svarta slangen slut i steg 1 och därefter i slangen in i huset och montering fiberbox i steg 2.

Eltel har med denna slang vid installation

  • – Den vita är en 16 mm böjbar slang som kommer att användas i de flesta fastigheter.
  • – Den svarta slangen är en 12 mm slang som kan användas om inte fiberboxen inte sitter direkt vid håltagningen.

Borra ett 18-20 mm hål i 45 grader lutning utåt

På insidan sätts en fiberbox

För Er med vit 7 mm TV-slang fram till huset (enbart i stugområdet vid Säven):

Slangen som kommer i backen skall gå hela vägen in i huset. Mätbandet slut en bit upp på husgrunden.

Borra ett 9-10 mm hål i 45 grader lutning utåt

Eltel blåser fiber från skåpet direkt in i huset och montering fiberbox.

Så här ser patchkabel ut ( går mellan fiberbox och mediabox) och finns i olika längder från 1 m till 25 m

Så här ser en fiberkabel ut, finns som2-fiber och i vissa fall 4-fiber.

På utsidan sätts en skydds skena över slangarna för att skydda mot solljus och mekanisk åverkan. Finns i olika storlekar, 28 mm eller 22 mm

Om någon har en annan lösning att gå in i huset måste vi veta detta i förväg så vi kan informera vår entreprenör samt att detta är monterat före Eltel kommer till Er.

Har hört att några vill dra in på 2:a våning och då är det lämpligt att montera ett hårt el plaströr från 10 cm över den svarta slangen till där borrning sker på 2:a våning.

Andra lösningar kontakta Tämta Fiber.