Protokoll & stadgar

Här finner du handlingar från våra årsstämmor

årsredovisning 2023 årsredovisning 2022 årsredovisning 2021 årsredovisning 2020

årsredovisning 2019  årsredovisning 2018  Årsredovisning 2017  årsredovisningen 2016

Årsredovisning 2015 Årsredovisning 2014  Årsredovisning 2013

Protokoll årsstämma 2023 Protokoll årsstämma 2022 Protokoll årsstämma 2021

stämmoprotokoll 20200625  Protokoll ordinarie Föreningsstämma 2019  Stämma 180524   protokoll 2017

stämmoprotokoll 20160301  årsstämma protokoll 20150616  Protokoll föreningsstämma 20140506

Stadgar:

Stadgar_20120424082827212

Stadgeförslag 20180525

Övrigt:

Föreningsstämma 2024

Kallelse föreningsstämma 2024

Dagordning föreningsstämma 2024

Årsredovisning 2023

Revisionsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse 2023

Arvoden och återbetalning insats

Föreningsstämma 2023

Kallelse föreningsstämma 20230525

Dagordning föreningsstämman 2023

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

Arvoden och återbetalning insats

Valberedningen

Föreningsstämma 2022

Kallelse föreningsstämma 20220519

Dagordning föreningsstämman 20220519

Årsredovisning 2021

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

Arvoden och återbetalning insats

Valberedning

Förvaltningsplan

Organisationsschema

Föreningsstämma 2021

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 20210616

Dagordning föreningsstämma 20210616

Verksamhetsberättelse 2020

årsredovisning 2020

Revisionsberättelse 2020

beslut-om-återbetalning-insatsbelopp (2)

Föreningsstämma 2020

1. KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 20200625

2. Dagordning föreningsstämma 20200625

3. verksamhetsberättelse 2019

årsredovisning 2019

revisionsberättelse 2019

beslut om återbetalning insatsbelopp

Föreningsstämma 2019

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 20190528

Dagordning föreningsstämma 20190528

verksamhetsberättelse 2018

årsredovisning 2018

revisionsberättelse 2018

Föreningsstämma 2018

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 20170406

Dagordning föreningsstämma 20170406

Höjning serviceavgift

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 20180524

Dagordning föreningsstämma 20180524

Verksamhetsberättelse 2013

verksamhetsberättelse 2014

verksamhetsberättelse 2015

verksamhetsberättelse 2016

GDPR policy för Tämta Fiberförening för att uppfylla regelverket för GDPR

Klicka på denna länk för att se vår policy