Om fiberbredband

Länkar till intressanta sidor:

Är du intresserad av vad som händer med fiberutbyggnaden i landet och vad är det för nyheter runt användningen av fiber ?

Bredbandsforum: http://www.bredbandsforum.se

Byanätsforum: http://www.bredbandsforum.se/Byanatsforum/

Trevlig läsning / Tämta Fiberförening

Varför fiber?

Varför skulle ett fibernät i Tämta trygga och gynna framtiden i bygden ?

Driftsäkert
Fibernätet är inte väderkänsligt alls, det kan storma och åska hur mycket som helst utan att det påverkar vår kontakt med omvärlden. Det är extra tryggt för alla med personligt larm eller andra trygghetstjänster i sitt hem.

Snabbheten och tryggheten
Om man inte använder internet idag kanske det är svårt att se vitsen med att delta i projektet. Men med snabbheten i fiber så ökar möjligheterna. Vi vet inte ens vad framtiden har att erbjuda. Utan fiber kan vi inte ta del av det som kommer. För det kommer, oavsett om vi gillar det eller inte. Det kommer massor av nya tjänster hela tiden. Att använda internet idag handlar inte om att surfa omkring och titta på hemsidor, idag används det t.ex. genom att äldrevården installerar mattor i sina vårdtagares hem som signalerar (via internet) när ex. vårdtagaren går upp ur sin säng. De kan även visa när någon ramlar.  Allt detta tack vare en pålitlig och snabb kommunikationslina.

Befintligt nät

Telias radiolänk  är utnyttjat till max och dyrt att underhålla och  klarar inte heller de tekniska krav som krävs på modern kommunikation. Det pågår redan avveckling för att lägga ner stationer med färre anknytningar än vad som anses lönsamt. Dessutom påverkas ditt avstånd till stationen – ju längre ifrån desto sämre uppkoppling.

Bygdens framtid

Att kunna studera på distans och jobba hemifrån är möjligheter som utnyttjas allt mer i takt med att ekorrhjulet snurrar fortare och fortare. Om våra grannbyar skaffar fiber och vi låter bli, lär inflyttningen av nya boende och nya företag minska.  Fastighetsvärdet höjs med minst motsvarande din investering, troligen mer.

Investering

Man kan inte ännu nämna några summor för vad det skulle kosta, allt beror på hur många som går med, var vi ska dra ledningen, hur marken ser ut etc. Men inget beslut tas förrän en kostnadskalkyl presenterats. Sedan är det upp till Fiberföreningens medlemmar att besluta ifall vi tycker det är rimligt eller inte. Ju tidigare vi kommer igång med projekteringen desto större chans har vi att få de bidrag som erbjuds. Att gräva ner fiber görs överallt i landet i en exploderande takt. Hänger vi inte på nu, är risken stor att det inte finns några pengar kvar till oss. Då blir det mycket dyrare.

Använder du telefon, TV och internet är det direkt lönsamt eftersom månadskostnaderna minskar drastiskt.

Projektgruppen kommer att arbeta med att få fram fördelaktiga investeringsförslag till alla som väljer att ansluta.