Medlemskap

Hej här finner du vår nya Informationsfolder.

Här finner du formuläret för medlemsansökan: Medlemsansökan.pdf

Om du har fler frågor  kontakta oss!

HAR DU EN MAIL ADRESS ?

För att snabbt  få ut information till dig som medlem är vi angelägna om att få din aktuella mail adress eller en mail adress till någon i din närhet som kan hålla dig informerad.

Du som får detta via brev och har tillgång till en mail adress vänligen återkom till oss.

Lika viktigt är det för dig som vill ha informationen på en annan mail adress än idag att återkomma till oss

Kontakta och meddela din mailadress:

Karl-Eric Nilsson 033-262132  karleric53@gmail.com  eller Mikael Benjaminsson 033-262045 malryd@telia.com

Hej Fastighetsägare i Tämta!

Här får du en unik möjlighet att få en bredbandsuppkoppling som ger dig möjligheter att vara med i informationssamhället och få tillgång till den senaste tekniken. Vi vet inte hur länge vår nuvarande telestation finns kvar och vi vet alla vilka stora brister det är i det mobila nätet på glesbygdsorter.

Borås Stad gör nu en satsning genom att erbjuda de områden som har bristande telekommunikation, så som Tämta där telestationen förses via radiolänk, framdragning av fiber till en avlämningspunkt om vi själva bygger ett fibernät inom vårt område.

Vid informationsmötet i februari månad 2012 var intresset stort och vi i styrelsen har sedan dess bildat en ekonomist förening och är i full gång med planering. Detta är ett stort projekt så du som vill bidra med kunskap är varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Vidare ges det idag möjlighet att söka bidra från staten/regionen för fiberförningar vilket innebär stöd med upp till 50% av projektering och grävning. Installationen blir aldrig billigare än i detta projekt, vi är många fastighetsägare som gör en gemensam upphandling, vilket innebär att priset kan hållas nere. Att ansluta sig senare när redan har grävt medför en högre anslutningsavgift för dig på minst 75% och mer individuellt arbete. Tänk  på att investeringskostnaden kan slås ut på 20 år, vilket betyder att det blir en låg månadskostnad.

En ännu viktigare aspekt är att om vi inte är tillräckligt många medlemmar kommer projektet inte kunna genomföras. Detta innebär att vi i framtiden kommer stå utan fasttelefoni och bredband. Det är nu tåget går och det är Nu som vi får bidrag. Vi vill utveckla landsbygden så att vi lever upp till morgondagens standard när det gäller telekom infrastruktur och vi vill ha med dig för om vi skall genomför projektet är det nu det skall göras, det kommer inga fler tillfällen!

Vår målsättning är att vi skall kunna genomför detta projekt under 2013-2014 beroende på när vi får bidragen från stat och region beviljade och fram till dess är det mycket planeringsarbete för att vi skall få en så smidig implementering av fiber som möjligt i vårt område.

Fyll i medlemsansökan, signera och post/lämna till oss. Vänligen Observera att detta inte är en bindande beställning av anslutning utan detta kommer i nästa steg under hösten när vi kommit längre i planeringen.

Om du vill:

 • Att fastigheten skall öka i värde
 • Att det skall bli mer attraktivt för inflyttare
 • Få ökade möjligheter att jobba hemifrån
 • Få ökade möjligheter att studera på distans hemifrån
 • Spara mil och miljö
 • Få möjlighet till ”allt i ett” t.ex. Telefoni, Bredband, TV, Larm och Bevakning
 • Kunna titta på TV och film när det passar dig
 • Ta del av ett väderoberoende och driftsäkert kommunikationsnät
 • Bli oberoende av Telias kopparledningar som har en osäker framtid
 • Få tillgång till framtidens infrastruktur för företag och hushåll
 • Kunna behålla telefon och telefonnummer
 • Kunna ringa billigare

Då skall du gå med i Tämta Fiberförening!

Här finner du formuläret för medlemsansökan: Medlemsansökan.pdf