KO

Kallelse info möte 20191006

OCH TECKNA NYTT TJÄNSTEAVTAL 2020-2024

SÖNDAG 6 OKTOBER 16.00 OCH 18.00 TÄMTA BYGDEGÅRD

Nytt tjänsteavtal har tecknats med Netatonce för tiden 2020-02-01 – 2024-01-31 (4 år)

Klicka Nytt Tjänsteavtal 2020-2023 pdf  och skriv ut detta i 2 ex

Läs i genom avtalet och välj ett av 5 valmöjligheter

Skriv under och lämna det på info mötet 6 oktober

(alt lämna det personligen till Karl-Eric eller Mikael eller posta till fiberföreningen)