Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024

Tämta fiberförening ekonomisk förening

Tisdag 16 april kl 19.00 i klubblokalen

Enligt stadgan skall ordinarie stämma hållas före juni månads utgång

Mer information och stämmohandlingar kommer att ligga under flik protokoll

och stadga senast 1 vecka innan stämman

Kallade och röstberättigade är alla medlemmar som betalt medlemsavgift på 100 kr för 2024

Vi bjuder på fika Välkomna Tämta Fiberförening styrelse

………………………………………………………………………………………………………………..

TECKNA NYTT TJÄNSTEAVTAL senast 25 oktober

Tämta fiberförening har tecknat ett nytt tjänsteavtal med Netatonce för tiden 20240201-20290131.

Föreningen behöver då teckna avtal med varje medlem om vilka tjänster som önskas enligt blankett nedan.

SENAST 25 OKTOBER SKALL ALLA AVTAL VARA INLÄMNADE TILL FÖRENINGEN

Printa ut informationsbladet och tjänsteavtal och fyll uppgifterna på blanketten, välj tjänst och underteckna och återsänd det till föreningen. Maila till karleric53@gmail.com eller posta till Tämta fiberförening c/o Karl-Eric Nilsson, Tämta Näs Östergården 15 51393 Fristad eller lämna till någon styrelseledamot i Tämta Fiber.

DEN 22 OKTOBER 10-12 OCH 16-18 FINNS VI I KLUBBLOKALEN OM DU BEHÖVER HJÄLP.

Kontakta annars ordförande Karl-Eric Nilsson 070-6447158 eller karleric53@gmail.com

Tjänsteavtal 2024-2029

Informationsblad om tjänsteavtalet

Information om kollektiva TV-paket Telia

Tillval tvillingkort TV samt korttidsabonnemang

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2023

TÄMTA FIBER EKONOMISK FÖRENING

TORSDAG 25 MAJ KL. 19.00 i KLUBBLOKALEN

Medverkan av NETATONCE som kommer att bjuda grillat korv och hamburgare

Vi har tecknat nytt avtal med Netatonce för ytterligare 5 år 2024-2028 så de kommer att informera om kommande internet och tv avtal

Enligt stadgan skall ordinarie årsstämma hållas före juni månads utgång.

Mer information och stämmohandlingar kommer att finns under flik protokoll och stadga senast 1 vecka innan årsstämman

Kallade och röstberättigade är alla medlemmar som erlagt medlemsavgiften för 2023 på 100 kr.

Vi bjuder på fika Alla hjärtligt välkomna                 Styrelsen Tämta Fiber

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2021

TÄMTA FIBER EKONOMISK FÖRENING

ONSDAG 16 JUNI KL. 19.00  vid KLUBBLOKALEN

På grund av restriktioner och undvika större samling inomhus så försöker vi genomföra stämman utomhus vid klubblokalen.

Dags att sammanfatta 2020 och det 6:e året med fiber i Tämta.

 Enligt stadgan skall ordinarie årsstämma hållas före juni månads utgång.

Mer information och stämmohandlingar kommer att finnas under flik protokoll och stadgar.

 Kallade och röstberättigade är alla medlemmar som erlagt medlemsavgift för 2021 på 100 kr.

 Medtag egen fika           Alla hjärtligt välkomna                Styrelsen Tämta Fiber


20200316

INFO TILL DIG SOM BYTT TILL NYA TV BOXEN FINNS

UNDER FLIK VIKTIGA AVISERINGAR


Du som får en ny mediaomvandlare 2020

Nedan länk som visar hur man demonterar fibern från den gamla mediaomvandlaren och monterar i den nya.

https://youtu.be/78JQOSZlT2k (klistra in länken i web läsaren)

Inte alls svårt om man tar det lugnt och metodiskt.

Mycket viktigt att man aldrig kommer i kontakt med några fingrar på själva fiber tråden

(fett från huden kan förstöra överföringskvalitén)

Observera att LAN 1-2 är vanliga nätverksuttag medan LAN 3-4 avser TV (precis som den gamla).

När du installerat den nya mediaomvandlaren och har fast telefon så behöver du kontakta Net at Once privatsupport 077-1404400 för att få igång telefonen.

Du som byter  TV-box behöver du kontakta Sappa 077-4444744 för att det nya kortet ska komma igång.

Skriv upp nya kort nr 14 siffror och nya box nr 11 siffror (CAS) innan du ringer

Ifall du bara byter ut mediaomvadlaren (utan fast telefon) så behöver du inte kontakta Net at Once.

Filmen visar byte från FG500 till EG300.

Vårt nya mediaomvandlare heter EG400 men bytet fungerar på samma exakt samma sätt som i filmen.


KALLELSE TILL INFORMATIONSMÖTE

OCH TECKNA NYTT TJÄNSTEAVTAL 2020-2024

SÖNDAG 6 OKTOBER 16.00 OCH 18.00 i TÄMTA BYGDEGÅRD

Nytt tjänsteavtal har tecknats med Netatonce för tiden 2020-02-01 – 2024-01-31 (4 år)

I bifogat tjänsteavtal framgår de olika alternativ som finns att välja (totalt 5 alt)

Uppbyggnaden är på samma sätt som under nuvarande period men med ett lägre pris.

Tjänsteavtalet skall undertecknas i 2 ex. varav 1 ex. tillbaka till fiberföreningen

Skriv ut avtalet som finns under flik KO  i 2 ex,  läs igenom förutsättningarna och välj önskat alternativ

Fyll i dina adressuppgifter (medl.nr står på kvartals faktura) och skriv under

Kom till bygdegården 6 oktober, kl. 16 och 18 där vi info om avtalet

och efter varje info. pass kan avtalet lämnas till styrelsen för undertecknande

Avtalet kan också personligen lämnas till Mikael Benjaminsson eller Karl-Eric Nilsson, dock senast 15 okt.

Avtalet omfattar att du får en ny mediabox (förutom de som redan fått en EG400 box under 2019)

samt ny TV-box för de som tecknar nytt tv-avtal. Dessa kommer att levereras under januari månad.

Har du frågor kontakta styrelsen

Alla hjärtligt välkomna                Styrelsen Tämta Fiber


KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

TÄMTA FIBER EKONOMISK FÖRENING

TISDAG 28 MAJ KL. 19.00

TÄMTA BYGDEGÅRD

Dags att sammanfatta 2018 och det 4:e året med fiber i Tämta.

På stämman kommer det också att informeras om nästkommande avtalsperiod då nuvarande avtal går ut 2020-01-15.

 Enligt stadgan skall ordinarie årsstämma hållas före juni månads utgång.

Mer information och stämmohandlingar kommer att finns på hemsidan www.tamtafiber.se innan årsstämman.

 Kallade och röstberättigade är alla medlemmar som erlagt medlemsavgiften för 2019 på 100 kr.

Vi bjuder på fika –  Alla hjärtligt välkomna                Styrelsen Tämta Fiber


Nu är vi i gång

I tisdag 13/1 installerade Net@Once utrustningen i vår NOD

och på eftermiddagen samma dag var nätet uppkopplat så nu är det bara att koppla en dator till mediaboxen och registrera sig.

klicka på info länk  UPPSTART AV NETATONCE


TÄMTA HEMBYGDSFÖRENING och Tämta Fiberförening

Inbjuder till invigning och firande av Tämta Fiber nät

Fredag 23 januari kl 19.0 I Tämta bygdegård

Uppstart av nätet och att vi gått i mål med projektet skall vi fira genom att vi inbjuder till en festlig kväll. Det bjuds på Taco soppa och kaffe o tårta under kvällen och underhållning av Alf o Roger

Officiell invigning – Bildspel på fiber resan genom byn – Uppkoppling mot ytter världen

Avtackning av de som genomfört och arbetet med projektet

Då vår bygdegård inte är så stor kan vi vara max 80 personer så det gäller att anmäla sig i tid, först till kvarn gäller Sista anmälningsdag är den 18 januari

Anmälan skall gå till Lisbeth Holmqvist telefon 033-262363, 0730-282323 eller mail lisbeth.holmqvist@hotmail.com


    Nu har alla fastigheter fått fiber framdragen till sig och dags att installera mediaomvandlaren (modemet) inne i huset Vi kommer att bli klara i mitten av januari med nätet och Officiell invigning av nätet är fredagen 23 januari         Snart sätts grävskopan i backen och fiberslang läggs ner till Er alla i Tämta. Vi kommer att gräva ner drygt 30 km slang och första sträckan är utsatt i Dövedal och kabeltrumma har anlänt.

Snart sätts grävskopan i backen och fiberslang läggs ner till Er alla i Tämta. Vi kommer att gräva ner drygt 30 km slang och första sträckan är utsatt i Dövedal och kabeltrumma har anlänt.