Tisdag 6 maj kl 18.30 i bygdegården är det ordinarie föreningsstämma och informationsmöte

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 20140506

Dagordning föreningsstämma 20140506

Tänk det är drygt två sedan vi hade första info mötet och många timmar har lagt ner i form av styrelsemöte, kontakter med myndigheter, projektering av nätet, upphandling av tjänster, tecknat anslutningsavtal och markavtal.

Men nu är vi på upploppet med alla förberedelser och kan snart sätta spaden eller rättare sagt grävskopan i backen.

Eltel och deras underleverantör LBC Borås kommer att förverkliga att det kommer fiber till alla fastigheter som anslutet sig och förberedelserna för detta pågår för fullt.

Vi planerar för att komma igång och gräva direkt efter informationsmötet den 6 maj och planen är att vi börjar vid Borgstena gränsen vid Dövedal och sedan gör södra hälften av socknen först samt stamledningen från Borgstena till vår NOD i bygdegården.

Bifogar handlingar till föreningsstämman och ett månadsbrev hur status är nu i april 2014.

Information om kommunikationsoperatör och tjänster i nätet är en presentation av möjligheter men vi har inte upphandlat dessa tjänster ännu.

Grävning på egen tomt skall du som fastighetsägare göra samt håltagning i väg för att få in fibern. Bifogar grävningsinfo och riktlinjer för detta.

Slang och markeringsband erhåller du från föreningen. Hör av dig om du vill gräva före 6/5 annars får du info där var du kan hämta detta.

Vår hemsida www.tamtafiber.se kommer att uppdateras med alla dokument under påskhelgen

 

Nu kör vi mot framtiden.

Välkomna den 6 maj

 

Tämta Fiberförening

Karl-Eric Nilsson

Ordf.

Lämna en kommentar