Nyhetsbrev från Tämta Fiberförening September 2014

Fyra månader har gått sedan starten den 8 maj nere i Dövedal och vårt projekt framskrider enligt plan och snabbare än så.

Utbyggnaden av bygdegården med ett ”nod” rum är klart och snart börjar Eltel montera stativ för switchar och kommunikations utrustning.

I dagarna är vi klara med Malryd med sista delen till fastigheterna uppe på berget på vägen till Malryd och vi har redan varit i Krusered, Botilsbacken och Smedstorp.

Förra veckan lades sjökabel i Malsjön från Hestra via Ekornakullen till Ljungkullen i Malryd.

Vår pråm som köptes på Blocket visades sig vara perfekt för ändamålet och sjökabeln sjönk fint ner i Malsjön av sin egen vikt.

Nu återstår utmaningen att ta sig från Ekornakullen till Mellomtorp och vidare mot Holmen för att där knyta ihop med det som Vattenfall gjorde redan i våras.

Området är ju känt för att vara stenigt så det blir en utmaning för våra grävare. Ni som bor på aktuell sträcka har fått besök av oss med information om kabelsträckning och anslutningspunkt.

Vidare har vi lite uppröjningsarbete och sten som behöver köras bort. Detta får vi tillsammans försöka se till att fixa och att det hamnar på lämpligt ställe då det inte ingår i entreprenaden.

I veckan blåstes den första fibern i vår kanalisation med ca 5000 meter i stamledningen och detta arbete fortsätter de kommande veckorna.

Första steget är att blåsa huvudfibern till alla de 30 skåpen och varje skåp har en tilldelning på antal enskilda fiber utifrån antal anslutna fastigheter inom skåpsområdet och några i reserv. Detta arbete kommer att göras de kommande 2-3 veckorna.

Från skåpet skall det sedan blåsas fiber till varje enskild fastighet och här kommer vi till samordningen med Ert eget arbete.

  • - Att slang är nedgrävd från avlämningspunkt till husvägg där fibern skall gå in
  • - Att markeringsband är lagt uppe på slangen.
  • - Den svarta 16/12-slangen och markeringsbandet skall gå upp en bit på husgrunden.
  • - Ovanför där den svarta slangen slutar skall hål borras med 45 grader lutning uppåt
  • - Bestämt var fiberboxen skall sitta på insidan ( standard direkt på det borrade hålet)
  • - Om någon har en annan lösning att gå in i huset måste vi veta detta i förväg så vi kan informera vår entreprenör.
  • - Kontakta någon i styrelsen nom du saknar slang eller band

Sedan måste vi komma in i varje fastighet att montera fiberboxen och detta får samordnas per område/skåp som vi får kommunicera ut. Om du vet med dig att du inte kan vara hemma dagtid är vi tacksamma om du kan samordna detta med en granne eller någon annan som bistår med nyckel och information om var fiberboxen skall sitta.

Se mer information i bifogat dokument I vårt nyhetsbrev för juli fanns information om att nästa inbetalning på 7000 kr skulle ske senast 31/8. Om du av någon anledning inte gjort detta så är det hög tid.

Betalning görs till vårt bankgiro 859-7734. Vid ev. frågor om betalning kontaktas Mikael Benjaminsson 033-262045.

Vi har nu avslutat upphandlingen av vem som skall vara kommunikations operatör för vårt nät.

Därför kallas Du till informationsmöte i bygdegården den 28 september kl. 17.00 Där informerar kommunikationsoperatör om vilka olika tjänster som är möjliga att välja och till vilken kostnad. Allt från bredband, telefoni och TV

 

Ett stort tack till områdes ansvariga och de som lagt sin ideella tid till att genomföra projektet så här långt och nu kör vi sista området.

Kontakt med fiberföreningen:

Styrelsen 2014 Tämta Fiberförening

Karl-Eric Nilsson karl_eric.nilsson@telia.com 070-64471588 262132

Mikael Benjaminsson malryd@telia.com 072-2337101 262045

Mats Johansson mats@storatorpet.com 076 6770986 262096

Torbjörn Jacobson torbjorn@skogshonung.se 0708-666844

Börje Sävenlund borje71@hotmail.se 262024

Curt Thorell curt.thorell@bornet.net 070-5484610 262145/241646

Sören Johansson soren.johansson.tamta@telia.com 070-2169133 262110

Dennie Olsson dennieolsson@hotmail.com 070-5815776 262126

Anders Lindahl anders.ldahl@telia.com 076-1134663 262101

Claes-Göran Liljeäng claes-goran.liljeang@ncc.se 070-279 79 81 262166

Henrik Engström henrik.engstrom@boras.se 0768-885731 412712

Kontakt Mail: E-post: Kontakt@tamtafiber.se

Vi kommer att löpande hålla hemsidan www.tamtafiber.se uppdaterad med information

Lämna en kommentar