Nyhetsbrev från Tämta Fiberförening Juli 2014

Två månader har gått sedan starten den 8 maj nere i Dövedal och vårt projekt framskrider enligt plan och kanske lite snabbare än så.

Nu i dagarna når vi bygdegården som blir vår central ”nod” där kommunikationsutrustning kommer att stå och där alla fiber knyts ihop med stamledningen från Borgstena.

Under de gångna veckorna har vi sett hur grävmaskiner och traktorgrävare tagit sig runt i byn och redan efter några veckor syns inget. Första dagen grävde vi nästan 700 meter över Dövedals åkrar

och vi fick bra publicitet i BT men sedan blev markerna mer stenrika.

Dock har inget varit omöjligt för våra grabbar och man kan undra hur man fick upp så stora stenar men bandgrävaren med plogen tar sig fram över stubbar och stenar och efter kommer Bertil och lägger allt tillrätta och allt ser riktigt snyggt.

Dock blir det lite stenar över som vi tillsammans får försöka se till att de hamnar på lämpligt ställe då det inte ingår i entreprenaden.

Under resans gång har vi korsat både stora och små vägar och de största bekymren har vi att ta oss under Borgstenavägen då det tycks vara mycket sten men på totalt åtta tryckningar har vi kört fast på en.

Inom de närmaste veckorna kommer vi att vara klar med all grävning söder om Hestraån. Nu genomför vi etappen från Borgstenavägen till Björkebacken i Vänga och vecka 30 skall vi börja att ta oss över Stora mossen från Stavabacke till Hestra med hjälp av 2 mindre grävmaskiner.

För Er som bor söder om Hestraån kommer det efter semestern börja bli aktuellt att ha grävt på sin tomt då arbetet med att blåsa fiber och installera fiberboxen hos Er.

(bifogar på nytt instruktionsbrevet om hur man skall gräva på tomten och ingången i huset)

Nästa vecka kommer 1600 meter sjökabel som skall förläggas i Malsjön från Hestra till udden på norra sidan och från där vidare till Malryds strand.

Under Torbjörn Jacobsons ledning skall detta projekt genomföras den närmaste månaden och detta gör vi i egen ideell regi så han behöver hjälp av många badsugna Tämtabor.

För dig som bor norr om Hestraån är det nu dags för dig som fastighetsägare att ta ställning till var i huset du vill ha in fibern. Du kan välja på att vänta med att gräva på tomten tills vi kommer och gräver huvudledningen och då kan vi lämna över så många meter slang som behövs fram till din husknut.

Men om du vill gräva nu så får du kontakta någon i styrelsen för att få slang och markeringsnät samt att vi skall tala om var överlämningspunkten är någonstans.

Då detta är vårt gemensamma projekt kan du också bidra med att förbereda så att grävarna kommer fram utan hinder genom att ev träd, stenar mm som kan ligga illa till.

Dess då mer vi kan plöja ner slang dess då billigare blir projektet.

Allt eftersom vi närmar oss olika områden kommer vi att ta kontakt för att bestämma överlämningspunkter och andra detaljfrågor Prel prioritering av område: Hestra/Mellomtorp/Holmen, Malryd strand/Malryd, Hindared/Krusered

Här behöver vi hjälp med områdes ansvariga som har den dagliga kontakten med grävarna.

Men då arbetet framskrider så får vi också fler räkningar att betala var för det är dags att göra den andra inbetalningen av insatsbelopp och den vill vi ha under augusti.

Beloppet att betala före 31 augusti är 7.000 kr / fastighetsbeteckning. Betalning görs till vårt bankgiro 859-7734. Vid ev. frågor om betalning kontaktas Mikael Benjaminsson 033-262045.

Vem som kommer att vara vår kommunikationsoperatör är ännu ej klar men tiden för att lämna anbud på detta går ut denna veckan och så skall dessa anbud utvärderas och kontrakt skrivas så vem det blir får vi återkomma om i Augusti nyhetsbrev.

Ett stort tack till områdes ansvariga och de som lagt sin ideella tid till att genomföra projektet så här långt.

Projektet fortskrider utan avbrott under sommaren dock med lite mindre antal maskiner igång under några veckor så vår tidsplan kommer att hålla med marginal.

Kontakt med fiberföreningen:

Styrelsen 2014 Tämta Fiberförening

Karl-Eric Nilsson karl_eric.nilsson@telia.com 070-64471588 262132

Mikael Benjaminsson malryd@telia.com 072-2337101 262045

Mats Johansson mats@storatorpet.com 070-6882576 262096

Torbjörn Jacobson torbjorn@skogshonung.se 0708-666844

Börje Sävenlund borje71@hotmail.se 262024

Curt Thorell curt.thorell@bornet.net 070-5484610 262145/241646

Sören Johansson soren.johansson.tamta@telia.com 070-2169133 262110

Dennie Olsson dennieolsson@hotmail.com 070-5815776 262126

Anders Lindahl anders.ldahl@telia.com 076-1134663 262101

Claes-Göran Liljeäng claes-goran.liljeang@ncc.se 070-279 79 81 262166

Henrik Engström henrik.engstrom@boras.se 0768-885731 412712

Kontakt Mail

E-post: Kontakt@tamtafiber.se

Vi kommer att löpande hålla hemsidan www.tamtafiber.se uppdaterad med information och läges

rapporter.

Lämna en kommentar