Förlängd tidsfrist att ansluta sig till ordinarie pris Anslut dig före 15 maj

Ta chansen att hoppa på fibertåget i Tämta ?

Tämta Fiberförening har projekterat ett fibernät som alla fastigheter kan ansluta sig. I detta får man fiber med minst 100mbit (troligtvis 200 mbit) med anslutning av telefoni, data och TV (via fast  telefoni  idag ca 6 mbit).

Vi är en ekonomisk förening så  alla kostnader fördelas på de som är med och dess då fler vi blir dess då billigare blir det för var och en och vi har föreningsstämmans mandat till en kostnad upp till 20.000 kr per anslutning.

Genom att bli medlem i Tämta Fiberförening före 15/5 2014 har du chansen att göra en framtids investering i din fastighet  med runt 40% lägre pris än om du vill ansluta dig i ett senare skede. Det är nu som du kan tillgodo räkna dig ett statsbidrag för denna investering.

För att nyttja alla tjänster kommer det att vara en beräknad månadskostnad på runt  400 kr/månad inkl. serviceavgift till fiberföreningen och som skall jämnföras med de fasta kostnader du har idag på bredband, telefon och TV.

Vi jobbar på att få tele leverantörer att erbjuda kortare abonnemang för Er sommarstugeägare där Ni enbart betalar en grundavgift under hela året och sedan köper tex TV under ett antal månader.

Fiber anslutning gör också andra fördelar som tex övervakning av stugan, styra uppvärmning mm.  Man kan också enbart investera i fibern anslutningen men sedan avvakta med att ansluta sig till några tjänster.

Då vi inom några veckor skall starta gräva ner slang för fibern är det nu det gäller om det skall läggas en slang även till ditt hus.

 

Frågor – kontakta kontakt@tamtafiber.se  Karl-Eric Nilsson 033-262132  karl_eric.nilsson@telia.com Curt Thorell  0705-484610 curt.thorell@bornet.net  Mikael Benjaminsson 033-262045 malryd@telia.,com

Lämna en kommentar