Kommunikationsoperatör!

Vi har valt en kommunikationsoperatör vid namn NetAtOnce  (NAO ) från Växjö som hade ett bra erbjudande till oss som fiberförening.

Klicka på flik KO för mer info

Nyhetsbrev från Tämta Fiberförening September 2014

Fyra månader har gått sedan starten den 8 maj nere i Dövedal och vårt projekt framskrider enligt plan och snabbare än så.

Utbyggnaden av bygdegården med ett ”nod” rum är klart och snart börjar Eltel montera stativ för switchar och kommunikations utrustning.

I dagarna är vi klara med Malryd med sista delen till fastigheterna uppe på berget på vägen till Malryd och vi har redan varit i Krusered, Botilsbacken och Smedstorp.

Förra veckan lades sjökabel i Malsjön från Hestra via Ekornakullen till Ljungkullen i Malryd.

Vår pråm som köptes på Blocket visades sig vara perfekt för ändamålet och sjökabeln sjönk fint ner i Malsjön av sin egen vikt.

Nu återstår utmaningen att ta sig från Ekornakullen till Mellomtorp och vidare mot Holmen för att där knyta ihop med det som Vattenfall gjorde redan i våras.

Området är ju känt för att vara stenigt så det blir en utmaning för våra grävare. Ni som bor på aktuell sträcka har fått besök av oss med information om kabelsträckning och anslutningspunkt.

Vidare har vi lite uppröjningsarbete och sten som behöver köras bort. Detta får vi tillsammans försöka se till att fixa och att det hamnar på lämpligt ställe då det inte ingår i entreprenaden.

I veckan blåstes den första fibern i vår kanalisation med ca 5000 meter i stamledningen och detta arbete fortsätter de kommande veckorna.

Första steget är att blåsa huvudfibern till alla de 30 skåpen och varje skåp har en tilldelning på antal enskilda fiber utifrån antal anslutna fastigheter inom skåpsområdet och några i reserv. Detta arbete kommer att göras de kommande 2-3 veckorna.

Från skåpet skall det sedan blåsas fiber till varje enskild fastighet och här kommer vi till samordningen med Ert eget arbete.

 • - Att slang är nedgrävd från avlämningspunkt till husvägg där fibern skall gå in
 • - Att markeringsband är lagt uppe på slangen.
 • - Den svarta 16/12-slangen och markeringsbandet skall gå upp en bit på husgrunden.
 • - Ovanför där den svarta slangen slutar skall hål borras med 45 grader lutning uppåt
 • - Bestämt var fiberboxen skall sitta på insidan ( standard direkt på det borrade hålet)
 • - Om någon har en annan lösning att gå in i huset måste vi veta detta i förväg så vi kan informera vår entreprenör.
 • - Kontakta någon i styrelsen nom du saknar slang eller band

Sedan måste vi komma in i varje fastighet att montera fiberboxen och detta får samordnas per område/skåp som vi får kommunicera ut. Om du vet med dig att du inte kan vara hemma dagtid är vi tacksamma om du kan samordna detta med en granne eller någon annan som bistår med nyckel och information om var fiberboxen skall sitta.

Se mer information i bifogat dokument I vårt nyhetsbrev för juli fanns information om att nästa inbetalning på 7000 kr skulle ske senast 31/8. Om du av någon anledning inte gjort detta så är det hög tid.

Betalning görs till vårt bankgiro 859-7734. Vid ev. frågor om betalning kontaktas Mikael Benjaminsson 033-262045.

Vi har nu avslutat upphandlingen av vem som skall vara kommunikations operatör för vårt nät.

Därför kallas Du till informationsmöte i bygdegården den 28 september kl. 17.00 Där informerar kommunikationsoperatör om vilka olika tjänster som är möjliga att välja och till vilken kostnad. Allt från bredband, telefoni och TV

 

Ett stort tack till områdes ansvariga och de som lagt sin ideella tid till att genomföra projektet så här långt och nu kör vi sista området.

Kontakt med fiberföreningen:

Styrelsen 2014 Tämta Fiberförening

Karl-Eric Nilsson karl_eric.nilsson@telia.com 070-64471588 262132

Mikael Benjaminsson malryd@telia.com 072-2337101 262045

Mats Johansson mats@storatorpet.com 076 6770986 262096

Torbjörn Jacobson torbjorn@skogshonung.se 0708-666844

Börje Sävenlund borje71@hotmail.se 262024

Curt Thorell curt.thorell@bornet.net 070-5484610 262145/241646

Sören Johansson soren.johansson.tamta@telia.com 070-2169133 262110

Dennie Olsson dennieolsson@hotmail.com 070-5815776 262126

Anders Lindahl anders.ldahl@telia.com 076-1134663 262101

Claes-Göran Liljeäng claes-goran.liljeang@ncc.se 070-279 79 81 262166

Henrik Engström henrik.engstrom@boras.se 0768-885731 412712

Kontakt Mail: E-post: Kontakt@tamtafiber.se

Vi kommer att löpande hålla hemsidan www.tamtafiber.se uppdaterad med information

Nyhetsbrev från Tämta Fiberförening Juli 2014

Två månader har gått sedan starten den 8 maj nere i Dövedal och vårt projekt framskrider enligt plan och kanske lite snabbare än så.

Nu i dagarna når vi bygdegården som blir vår central ”nod” där kommunikationsutrustning kommer att stå och där alla fiber knyts ihop med stamledningen från Borgstena.

Under de gångna veckorna har vi sett hur grävmaskiner och traktorgrävare tagit sig runt i byn och redan efter några veckor syns inget. Första dagen grävde vi nästan 700 meter över Dövedals åkrar

och vi fick bra publicitet i BT men sedan blev markerna mer stenrika.

Dock har inget varit omöjligt för våra grabbar och man kan undra hur man fick upp så stora stenar men bandgrävaren med plogen tar sig fram över stubbar och stenar och efter kommer Bertil och lägger allt tillrätta och allt ser riktigt snyggt.

Dock blir det lite stenar över som vi tillsammans får försöka se till att de hamnar på lämpligt ställe då det inte ingår i entreprenaden.

Under resans gång har vi korsat både stora och små vägar och de största bekymren har vi att ta oss under Borgstenavägen då det tycks vara mycket sten men på totalt åtta tryckningar har vi kört fast på en.

Inom de närmaste veckorna kommer vi att vara klar med all grävning söder om Hestraån. Nu genomför vi etappen från Borgstenavägen till Björkebacken i Vänga och vecka 30 skall vi börja att ta oss över Stora mossen från Stavabacke till Hestra med hjälp av 2 mindre grävmaskiner.

För Er som bor söder om Hestraån kommer det efter semestern börja bli aktuellt att ha grävt på sin tomt då arbetet med att blåsa fiber och installera fiberboxen hos Er.

(bifogar på nytt instruktionsbrevet om hur man skall gräva på tomten och ingången i huset)

Nästa vecka kommer 1600 meter sjökabel som skall förläggas i Malsjön från Hestra till udden på norra sidan och från där vidare till Malryds strand.

Under Torbjörn Jacobsons ledning skall detta projekt genomföras den närmaste månaden och detta gör vi i egen ideell regi så han behöver hjälp av många badsugna Tämtabor.

För dig som bor norr om Hestraån är det nu dags för dig som fastighetsägare att ta ställning till var i huset du vill ha in fibern. Du kan välja på att vänta med att gräva på tomten tills vi kommer och gräver huvudledningen och då kan vi lämna över så många meter slang som behövs fram till din husknut.

Men om du vill gräva nu så får du kontakta någon i styrelsen för att få slang och markeringsnät samt att vi skall tala om var överlämningspunkten är någonstans.

Då detta är vårt gemensamma projekt kan du också bidra med att förbereda så att grävarna kommer fram utan hinder genom att ev träd, stenar mm som kan ligga illa till.

Dess då mer vi kan plöja ner slang dess då billigare blir projektet.

Allt eftersom vi närmar oss olika områden kommer vi att ta kontakt för att bestämma överlämningspunkter och andra detaljfrågor Prel prioritering av område: Hestra/Mellomtorp/Holmen, Malryd strand/Malryd, Hindared/Krusered

Här behöver vi hjälp med områdes ansvariga som har den dagliga kontakten med grävarna.

Men då arbetet framskrider så får vi också fler räkningar att betala var för det är dags att göra den andra inbetalningen av insatsbelopp och den vill vi ha under augusti.

Beloppet att betala före 31 augusti är 7.000 kr / fastighetsbeteckning. Betalning görs till vårt bankgiro 859-7734. Vid ev. frågor om betalning kontaktas Mikael Benjaminsson 033-262045.

Vem som kommer att vara vår kommunikationsoperatör är ännu ej klar men tiden för att lämna anbud på detta går ut denna veckan och så skall dessa anbud utvärderas och kontrakt skrivas så vem det blir får vi återkomma om i Augusti nyhetsbrev.

Ett stort tack till områdes ansvariga och de som lagt sin ideella tid till att genomföra projektet så här långt.

Projektet fortskrider utan avbrott under sommaren dock med lite mindre antal maskiner igång under några veckor så vår tidsplan kommer att hålla med marginal.

Kontakt med fiberföreningen:

Styrelsen 2014 Tämta Fiberförening

Karl-Eric Nilsson karl_eric.nilsson@telia.com 070-64471588 262132

Mikael Benjaminsson malryd@telia.com 072-2337101 262045

Mats Johansson mats@storatorpet.com 070-6882576 262096

Torbjörn Jacobson torbjorn@skogshonung.se 0708-666844

Börje Sävenlund borje71@hotmail.se 262024

Curt Thorell curt.thorell@bornet.net 070-5484610 262145/241646

Sören Johansson soren.johansson.tamta@telia.com 070-2169133 262110

Dennie Olsson dennieolsson@hotmail.com 070-5815776 262126

Anders Lindahl anders.ldahl@telia.com 076-1134663 262101

Claes-Göran Liljeäng claes-goran.liljeang@ncc.se 070-279 79 81 262166

Henrik Engström henrik.engstrom@boras.se 0768-885731 412712

Kontakt Mail

E-post: Kontakt@tamtafiber.se

Vi kommer att löpande hålla hemsidan www.tamtafiber.se uppdaterad med information och läges

rapporter.

Förlängd tidsfrist att ansluta sig till ordinarie pris Anslut dig före 15 maj

Ta chansen att hoppa på fibertåget i Tämta ?

Tämta Fiberförening har projekterat ett fibernät som alla fastigheter kan ansluta sig. I detta får man fiber med minst 100mbit (troligtvis 200 mbit) med anslutning av telefoni, data och TV (via fast  telefoni  idag ca 6 mbit).

Vi är en ekonomisk förening så  alla kostnader fördelas på de som är med och dess då fler vi blir dess då billigare blir det för var och en och vi har föreningsstämmans mandat till en kostnad upp till 20.000 kr per anslutning.

Genom att bli medlem i Tämta Fiberförening före 15/5 2014 har du chansen att göra en framtids investering i din fastighet  med runt 40% lägre pris än om du vill ansluta dig i ett senare skede. Det är nu som du kan tillgodo räkna dig ett statsbidrag för denna investering.

För att nyttja alla tjänster kommer det att vara en beräknad månadskostnad på runt  400 kr/månad inkl. serviceavgift till fiberföreningen och som skall jämnföras med de fasta kostnader du har idag på bredband, telefon och TV.

Vi jobbar på att få tele leverantörer att erbjuda kortare abonnemang för Er sommarstugeägare där Ni enbart betalar en grundavgift under hela året och sedan köper tex TV under ett antal månader.

Fiber anslutning gör också andra fördelar som tex övervakning av stugan, styra uppvärmning mm.  Man kan också enbart investera i fibern anslutningen men sedan avvakta med att ansluta sig till några tjänster.

Då vi inom några veckor skall starta gräva ner slang för fibern är det nu det gäller om det skall läggas en slang även till ditt hus.

 

Frågor – kontakta kontakt@tamtafiber.se  Karl-Eric Nilsson 033-262132  karl_eric.nilsson@telia.com Curt Thorell  0705-484610 curt.thorell@bornet.net  Mikael Benjaminsson 033-262045 malryd@telia.,com

Månadsrapport från Tämta Fiber April 2014

Våren har kommit tidigt så det finns alla förutsättningar för att gräva för fiber.

Beräknad grävstart första veckan i maj månad

Under februari och mars har vi gjort upphandling och vårt val av entreprenör blev Eltel Networks Infranet AB och med underentreprenör  LBC i Borås.

Länk till  sida om fiber föreningar

 

 

Entreprenaden är en generalentreprenad där Eltel ansvarar för hela projektet med såväl grävning och  material som slang och fiber samt  teletekniska delen med installation av NOD i bygdegården fram till fiberbox i din fastighet. Det som inte ingår är grävningen på din tomt.

Det som åligger föreningen är

 • Tillståndsfrågor med Trafikverket, Länsstyrelsen, Kommunen m.fl
 • Planera ledningsdragning med att markera var vi skall gräva och ta bort hinder som tex. träd, staket mm i samarbete med markägaren.
 • Ha dialog med den enskilde fastighetsägaren om var anslutning till huset skall ske och var vi överlämnar till fastighetsägaren att gräva själv
 •  Överlämna slang och markeringsband till fastighetsägaren för tomtdelen.
 •  Bortforsling av överblivet material
 •  I själva arbetet vid grävmaskinen medverkar vi inte utan enbart för och efter arbete.

Vi kommer att ha regelbundna byggmöten med entreprenören där vi planerar område för område och gör tidsplaner för detta och ha kontaktpersoner områdesvis som har dialogen med grävmaskinisten.

Första etappen är redan klar och det var en samförläggning med Vattenfall på ca 500 meter på Holmen så 6 hus har slang fram till tomtgränsen.

Vi har hamnat lite i tidsnöd med samrådet med länsstyrelsen angående naturvärden och fornlämningar. Trodde aldrig att det fanns så många fornlämningar i Tämta men nu är alla papper inne på länsstyrelsen men byråkratins kvarnar mal långsamt. Har också haft hjälp av Borås stads kommunbiolog att värdera naturområden.

Under påskveckan kommer vi att skriva kontraktet med Eltel och ha ett första planerande byggmötet där vi gör en första plan på hur vi startar projektet.

Allt eftersom vi får en tidsplan så kommer vi att informera om när vi närmar oss din fastighet och när du skall ha grävt på din tomt.

Vi kommer som det ser ut nu att börja i Dövedal och ta den södra delen av socknen först och så skall vi ta hänsyn till växtsäsong när vi skall gräva på åkermark.

Hembygdsföreningen har påbörjat byggnationen av vårt NOD-rum på baksidan av bygdegården och att ha alla switchar och telekablage i ett eget rum blir perfekt och driftsäkert.

Du som fastighetsägare kan förbereda dig på

 • Var i huset vill du ha in fibern (kommer att bli en dosa på insidan av huset.  Kommer anvisningar på hur detta skall gå till
 • Var på tomten kan du gräva för att nå en punkt vid tomtgränsen dit vi gräver (gräva ca 30-40 cm djupt)
 • Ta reda på alla ev. ledningar, rör mm som finns i din tomtmark

Du som markägare kan förbereda dig på

 • Ta bort hinder där vi skall gräva ( träd, stenar, staket mm) efter samråd med fiberföreningen.
 • Ha koll på ledningar, täckdikningar mm i dina marker
 • Ha synpunkter till fiberföreningar om var det finns berg så vi kan undvika detta.

Vi inbjuder till årsmöte och medlemsmöte den 6 maj och då kommer Eltel/LBC att medverka samt   information om kommunikationsoperatör och tjänsteutbud.

Ha koll på hemsidan framöver då vi kommer att uppdatera med nyheter löpande framöver

 

Karl-Eric Nilsson

Ordf. Tämta Fiberförening

070 6447158

Karl_eric.nilsson@telia.com

Tisdag 6 maj kl 18.30 i bygdegården är det ordinarie föreningsstämma och informationsmöte

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 20140506

Dagordning föreningsstämma 20140506

Tänk det är drygt två sedan vi hade första info mötet och många timmar har lagt ner i form av styrelsemöte, kontakter med myndigheter, projektering av nätet, upphandling av tjänster, tecknat anslutningsavtal och markavtal.

Men nu är vi på upploppet med alla förberedelser och kan snart sätta spaden eller rättare sagt grävskopan i backen.

Eltel och deras underleverantör LBC Borås kommer att förverkliga att det kommer fiber till alla fastigheter som anslutet sig och förberedelserna för detta pågår för fullt.

Vi planerar för att komma igång och gräva direkt efter informationsmötet den 6 maj och planen är att vi börjar vid Borgstena gränsen vid Dövedal och sedan gör södra hälften av socknen först samt stamledningen från Borgstena till vår NOD i bygdegården.

Bifogar handlingar till föreningsstämman och ett månadsbrev hur status är nu i april 2014.

Information om kommunikationsoperatör och tjänster i nätet är en presentation av möjligheter men vi har inte upphandlat dessa tjänster ännu.

Grävning på egen tomt skall du som fastighetsägare göra samt håltagning i väg för att få in fibern. Bifogar grävningsinfo och riktlinjer för detta.

Slang och markeringsband erhåller du från föreningen. Hör av dig om du vill gräva före 6/5 annars får du info där var du kan hämta detta.

Vår hemsida www.tamtafiber.se kommer att uppdateras med alla dokument under påskhelgen

 

Nu kör vi mot framtiden.

Välkomna den 6 maj

 

Tämta Fiberförening

Karl-Eric Nilsson

Ordf.

Månadsrapport från Tämta Fiber Januari 2014

Nu börjar det röra på sig med att förverkliga ett fibernät till alla fastigheter i Tämta och vi skall bli bättre på att informera vad som händer.

Vi starar därför upp detta månadsbrev där vi berättar vad som hänt senaste tiden och vad som är på gång.

Vi hade första informationsmöte för exakt två år sedan i församlingshemmet och strax därefter bildades det en ekonomisk förening med en styrelse och nu börjar vi se resultatet av det arbete som vi lagt ner.

Vi har haft 28 styrelsemöten under denna tid och lagt ner 100-tals timmar på planering och lärt oss om fiber. Inom Borås kommun har vi nu en samverkan mellan fiberföreningar för idag är det 14 föreningar som har bildats och först i mål blev TKF-fiber (Tärby-Finnekumla-Komlösa) så fick igång sitt nät strax före jul.

Tämta Fiber fick också en julklapp då vi fick besked den 23/12 om att vi fått bidrag på 1,6 miljoner från länsstyrelsen genom landsbygdsprogrammet. Tack vare att det blev en extra fördelning av överblivna medel under 2013 har vi nu möjlighet att sätta igång att gräva så snart vintern är över.

Vi hade medlemsmöte i bygdegården i början av december månad och där tecknade vi det första anslutningskontraktet. På detta möte fick vi ut information till många medlemmar men också tecknat många anslutningsavtal och markupplåtelseavtal.

Efter det har vi varit runt i stugorna och tecknat avtal och i dagsläget är vi 140 anslutningskontrakt och vi räknar med minst 10 till innan vi kör igång.

I mitten av januari månad gick det ut ett brev ( finns också här på hemsidan) till alla fastighetsägare som tills nu inte blivit medlemmar i Fiberföreningen med information om att man måste teckna medlemskap före 28/2 för att man skall kunna tillgodo räkna sig det bidrag vi fått från länsstyrelsen.

Vår kalkyl på att en anslutning blir mellan 15-20.000 kr kvarstår och bidraget per fastighet är ca 10.000 kr. Så har du någon granne som inte är med så hjälp oss att påverka dem.

Under jul och nyårshelgerna kämpade vi med upphandlingsunderlag och sedan några veckor ligger den för anbud på nätet (offentlig upphandling krävs då vi får bidrag) och den 20 februari vet vi hur många entreprenörer som är intresserade att gräva och blåsa fiber för oss. Sedan tar det några veckor för oss att teckna avtal innan vi kan gå igång.

Idag har vi varit några som varit runt i byn och kartlagt var det är bäst att ta sig under och längs med R42, Borgstenavägen och Vesenevägen för att få in en ansökan till Trafikverket om tillstånd.

Vidare kämpar vi med samråds handlingar och tillstånd med länsstyrelsen gällande fornlämningar, höga naturvärden och vattenverksamhet. Då det är svårt att gräva både söder och norr om

Malsjön så kommer vi att lägga en sjökabel från Hestra till udden (för att gå mot Mellomtorp)på norra stranden och vidare mot Malryds strand.

Vår central (nod som det heter) kommer att vara i bygdegården och hembygdsföreningen kommer att bygga till ett rum på baksidan av lokalen som vi kommer att hyra.

Först ut med att gräva ner slang för fibern är på Holmen där vi skall samförlägga med Vattenfall ca 500 meter och nå fastigheterna på Holmen och ner till sjön.

Tack för nu från

Tämta Fiber förening
Karl-Eric Nilsson
ordförande
Frågor – kontakta kontakt@tamtafiber.se
Karl-Eric Nilsson 033-262132 karl_eric.nilsson@telia.com

Välkommen till vår fiberförening!

Ny informationsfolder

Hej,

Vi la precis ut en ny informationsfolder under Medlemskap kolla in den för att få många av dina frågor besvarade!

 

//Admin