Tämta Fiber Ekonomisk Förening

KALLELSE TILL INFORMATIONSMÖTE

OCH TECKNA NYTT TJÄNSTEAVTAL 2020-2024

SÖNDAG 6 OKTOBER 16.00 OCH 18.00 i TÄMTA BYGDEGÅRD

Nytt tjänsteavtal har tecknats med Netatonce för tiden 2020-02-01 – 2024-01-31 (4 år)

I bifogat tjänsteavtal framgår de olika alternativ som finns att välja (totalt 5 alt)

Uppbyggnaden är på samma sätt som under nuvarande period men med ett lägre pris.

Tjänsteavtalet skall undertecknas i 2 ex. varav 1 ex. tillbaka till fiberföreningen

Skriv ut avtalet som finns under flik KO  i 2 ex,  läs igenom förutsättningarna och välj önskat alternativ

Fyll i dina adressuppgifter (medl.nr står på kvartals faktura) och skriv under

Kom till bygdegården 6 oktober, kl. 16 och 18 där vi info om avtalet

och efter varje info. pass kan avtalet lämnas till styrelsen för undertecknande

Avtalet kan också personligen lämnas till Mikael Benjaminsson eller Karl-Eric Nilsson, dock senast 15 okt.

Avtalet omfattar att du får en ny mediabox (förutom de som redan fått en EG400 box under 2019)

samt ny TV-box för de som tecknar nytt tv-avtal. Dessa kommer att levereras under januari månad.

Har du frågor kontakta styrelsen

Alla hjärtligt välkomna                Styrelsen Tämta Fiber

….………………………………………………………………………………………………………………………..

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

TÄMTA FIBER EKONOMISK FÖRENING

TISDAG 28 MAJ KL. 19.00

TÄMTA BYGDEGÅRD

Dags att sammanfatta 2018 och det 4:e året med fiber i Tämta.

På stämman kommer det också att informeras om nästkommande avtalsperiod då nuvarande avtal går ut 2020-01-15.

 Enligt stadgan skall ordinarie årsstämma hållas före juni månads utgång.

Mer information och stämmohandlingar kommer att finns på hemsidan www.tamtafiber.se innan årsstämman.

 Kallade och röstberättigade är alla medlemmar som erlagt medlemsavgiften för 2019 på 100 kr.

Vi bjuder på fika -  Alla hjärtligt välkomna                Styrelsen Tämta Fiber

 

Nu är vi i gång

I tisdag 13/1 installerade Net@Once utrustningen i vår NOD

och på eftermiddagen samma dag var nätet uppkopplat så nu är det bara att koppla en dator till mediaboxen och registrera sig.

klicka på info länk  UPPSTART AV NETATONCE

TÄMTA HEMBYGDSFÖRENING och Tämta Fiberförening

Inbjuder till invigning och firande av Tämta Fiber nät

Fredag 23 januari kl 19.0 I Tämta bygdegård

Uppstart av nätet och att vi gått i mål med projektet skall vi fira genom att vi inbjuder till en festlig kväll. Det bjuds på Taco soppa och kaffe o tårta under kvällen och underhållning av Alf o Roger

Officiell invigning – Bildspel på fiber resan genom byn – Uppkoppling mot ytter världen

Avtackning av de som genomfört och arbetet med projektet

Då vår bygdegård inte är så stor kan vi vara max 80 personer så det gäller att anmäla sig i tid, först till kvarn gäller Sista anmälningsdag är den 18 januari

Anmälan skall gå till Lisbeth Holmqvist telefon 033-262363, 0730-282323 eller mail lisbeth.holmqvist@hotmail.com

    Nu har alla fastigheter fått fiber framdragen till sig och dags att installera mediaomvandlaren (modemet) inne i huset Vi kommer att bli klara i mitten av januari med nätet och Officiell invigning av nätet är fredagen 23 januari   046         Snart sätts grävskopan i backen och fiberslang läggs ner till Er alla i Tämta. Vi kommer att gräva ner drygt 30 km slang och första sträckan är utsatt i Dövedal och kabeltrumma har anlänt.